Uddelte priser

DSPAP understøtter forskning indenfor selskabets interesseområde, og uddeler årligt et antal priser til forskere der har bidraget med ny viden på området.

Uddelte priser vide årsmøde 2023

Legater: 

Børnelungefonden: Frederikke Skov, Rikke Mulvad Sandvik, Astrid Ring Madsen, Julie Kyvsgaard, Laura Marie Hesselberg, Sarah Brandt

DSPAP:  Dalia Karzoun, Kristina Aagaard

Priser:  

Posterpris: Rikke Mulvad Sandvik

Pris for frie foredrag: Mathias Melgaard