Uddelte priser

DSPAP understøtter forskning indenfor selskabets interesseområde, og uddeler årligt et antal priser til forskere der har bidraget med ny viden på området.

Uddelte priser vide årsmøde 2022

Legater: 

Børnelungefonden: Signe Keldgaard Jensen og Anne Marie Schoos

DSPAP:  Mathias Elsner Melgaard, Nicklas Brustad, Julie Kyvsgaard og Rikke Sunde

Priser:  

Posterpris: Signe Kjeldgaard Jensen

Pris for frie foredrag: Rikke Sandvik