Uddelte priser

DSPAP understøtter forskning indenfor selskabets interesseområde, og uddeler årligt et antal priser til forskere der har bidraget med ny viden på området.

Uddelte priser vide årsmøde 2020

Legater: 

Børnelungefonden: Fanny E. M. Goth

DSPAP:  Nicklas Brustad

DSPAP: Mathilde Mulvad

Priser: 

DSPAP´s forskerpris: Bo Chawes 

Posterpris: Mathias G. Holgersen

Pris for frie foredrag: Mads Marckmann