Bestyrelse

DSPAP tegnes af bestyrelsen:

Formand: Elisabeth Christiansen, Afdelingslæge, OUH og Rigshospitalet

Elisabeth.soegaard.christiansen@rsyd.dk

Næstformand: Kim G. Nielsen, professor, Overlæge, dr. med.,

Leder DBLC, Rigshospitalet

kgn@dadlnet.dk

Kasserer: Nina Viskum Hogaard, Reservelæge, ph.d.

Børne & Unge, Aarhus Universitetshospital

Sekretær: Nadja Lindberg Bonne, AUH

nadi_ras@yahoo.dk

Sekretær: Julie Prahl, Herlev

j.prahl@dadlnet.dk

Suppleant: Birgitte Tusgaard Petersen, Viborg

tusgaard@dadlnet.dk

Suppleant: Vidar-Andrè Wøien, Barneavdelingen, SUS, Malmø

v_a_w@hotmail.com

Revisorer:

Katrin Dahl, Overlæge

Børneafdelingen, Nordsjællands hospital

Ida Damgaard, Afdelingslæge

Børneafdelingen, Herlev sygehus