Bestyrelse

DSPAP tegnes af bestyrelsen:

Formand: Klaus Bønnelykke, Overlæge, PhD, klinisk forskningslektor

COPSAC

kb@copsac.com

Næstformand: Kim G. Nielsen, professor, Overlæge, dr. med.,

Leder DBLC, Rigshospitalet

kgn@dadlnet.dk

Kasserer: Nina Viskum Hogaard, Reservelæge, ph.d.

Børne & Unge, Aarhus Universitetshospital

Sekretær: Elisabeth Christiansen, Reservelæge, ph.d

Børne- og ungeafdelingen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Elisabeth.soegaard.christiansen@rsyd.dk

Menigt medlem: Anette Flugt, Overlæge

Børneafdelingen, Regionshospitalet Herning

Anette.flugt@vest.rm.dk

Suppleant: Simone Markøv, Afdelingslæge

Børne- og ungeafdelingen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Simone.markoew@gmail.com

Suppleant: Lotte Abildgaard, Afdelingslæge

Børneafdelingen, Regionshospitalet Herning

LOTABI@rm.dk

Revisorer:

Katrin Dahl, Overlæge

Børneafdelingen, Nordsjællands hospital

Ida Damgaard, Afdelingslæge

Børneafdelingen, Herlev sygehus