Bestyrelse

DSPAP tegnes af bestyrelsen:

Formand: Elisabeth Christiansen, Afdelingslæge,

Odense Universitets Hospital

Elisabeth.soegaard.christiansen@rsyd.dk

Næstformand: Vidar-André Wøien, Afdelinglæge

Barnavdelingen, Sydsvensk Hospital, Malmø

v_a_w@hotmail.com

Kasserer: Raymond Suffolk, Børnelæge

Børne & Ungeklinikken, Horsens

raymond.suffolk@gmail.com

Sekretær: Julie Prahl, Afdelingslæge

Børne – og Unge Afdelingen, Herlev

j.prahl@dadlnet.dk

Mening medlem: Birgitte Tusgaard Petersen, Overlæge

Børne- og Ungeafdelingen, Viborg

tusgaard@dadlnet.dk

Suppleant: Helene Kobbernagel, HU-Læge

Børne- og Unge Afdelingen, Hvidovre

helene_kobber@yahoo.dk

Suppleant: Signe Thim, Afdelingslæge

Aarhus Universitets Hospital

signe.thim@rm.dk

Revisorer:

Katrin Dahl, Overlæge

Børneafdelingen, Nordsjællands hospital

Ida Damgaard, Afdelingslæge

Børneafdelingen, Herlev sygehus