Årsmøderne

DSPAP årsmøde

De videnskabelige møder er selskabets mest betydningsfulde aktivitet, og det tilstræbes at afholde et to-dages internat årligt i januar måned. På møderne udveksles viden og erfaring. Programmet omfatter mindst to foredragsholdere af høj international klasse, danske foredragsholdere, sessioner med mundtlige præsentationer af udvalgte abstracts og interaktiv test og opdatering af pulmonologisk/allergologisk viden via spændende cases.

Sidder du med en spændende case som du gerne vil fremlægge til DSPAP årsmødet!!! Henvend dig til DSPAP og få mødedeltagelsen gratis!!! Se nærmere Her!!

Forslag til emner er yderst velkomne og kan sendes som vedhæftet fil til DSPAP