Fagligt

Her følger en liste over videnskabelige afhandlinger indenfor pædiatrisk allergologi og pulmonologi, der i årenes løb er præsenteret på DSPAP’s årsmøder:

2023:

“Hvordan opnår vi bedre forebyggelse af børneastma?”

Tiltrædelsesforelæsning

Prof. Bo Chawes

COPSAC og Afdeling for Børn og Unge Herlev Hospital

University of Copenhagen

2022:

Nationale projekter
Svært nedsat lungefunktion i DK (Frederik)

TRALULALA (Elisabeth)

ALLSTAR Lungs (Sonja Meyer)

Medfødte lungemisdannelser (Dalia Karzoun)

Svær astma (Mathias, Signe)

2019:

Afsluttede ph.d. projekter 

Nadia Rahman-Fink

Astrid Sevelsted

Jonathan Thorsen

2018:

Disputatsforelæsning:

Afdelingslæge og seniorforsker, dr.med., ph.d., Bo Chawes,

Børne- og Ungeafdelingen og COPSAC,

Herlev-Gentofte Hospital, DK

Afsluttede ph.d. :

Helene Wolsk

Birgitte Schmidt

Lisbeth Thøstesen

Line Toftlund

Præsenteret i 2017

    •Læge, ph.d. Nina Viskum Hogaard: Increased ventilation as an intervention in homes of asthmatic children. 2017

    •Læge, Ph.d. Elisabeth Christiansen: Allergic diseases and sensitization in children up to the age of 14 years. A follow-up investigation of the DARC (Danish Allergy Research Center) cohort

    •Henrik Hallas: “lung function development in asthmatic children”

Præsenteret i 2016

    •Kent Green, MD PhD: Multiple-Breath Inert Gas Washout – Clinical Utility in School Children with Chronic Obstructive Lung Disease. 2015

    •Ann-Marie Malby Schoos, MD PhD: Allergic Sensitization through Childhood. 2015

    •Thomas Kongstad, MD PhD: Spirometry Controlled Computed Tomography in children with Cystic Fibrosis. 2015

Præsenteret i 2015

Ingen

Præsenteret i 2014

    •Rikke Neess Pedersen. MD PhD. Esophageal Atresia: Epidemiology, Gastroenterology and Pulmonology. 2013

    •Nilo Følsgaard. MD PhD. Hereditary and microbiological factors influencing the airway immunological profile of neonates. 2012

    •Anne Louise Bischoff. MD PhD. Influenza A (H1N1)pnd09 Vaccination of Pregnant Women and Immunological Consequences for Their Offspring. 2013

Præsenteret i 2013

    •Læge, ph.d. Bønnelykke, Klaus: Intrauterine and genetic factors in early childhood sensitization : A prospective cohort study of children at high risk of atopy. 2010

    •Læge, ph.d. Michael Callesen: Indendørsklima og børns helbred: Astma og allergi i den tidlige barndom. 2012

2011

    Læge, ph.d. June Kehlet Marthin:  Nasal Nitric Oxide and Pulmonary Radioaerosol Mucociliary Clearance as supplementary tools in diagnosis of Primary Ciliary Dyskinesia.

    Læge, ph.d. Porntiva Poorisrisak:  Lung function measurements in children

    Læge, ph.d. Lisbeth Venø Kruse: Arvelighed i allergiske sygdomme – specielt allergisk rhinitis.

    Overlæge, ph.d. Hanne Vebert Olesen: Lung destruction in cystic fibrosis – immunological factors

    Læge, ph.d. Bo Chawes: Upper and Lower Airway Pathology in Young Children with Allergic- and Non-Allergic Rhinitis

2010

    ”Betydningen af astma og kontrol heraf for daglig fysisk aktivitet, fitness og kropssammensætning hos børn med nydiagnosticeret

astma”

Ph.d. afhandling: Signe Vahlkvist

    ”Klinisk relevans af Achromobacter Xylosoxidans: Et nyt patogen hos patienter med cystisk fibrose”

Ph.d. afhandling: Christine Rønne Hansen

     FORLØBET AF FØDEVAREALLERGI OG ATOPISK DERMATIT I DARC-KOHORTEN

    Ph.d. afhandling, læge Esben Eller, Syddansk Universitet.

      THE PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASED AND SENSITIZATION IN 6-YEAR-OLD CHILDREN – FOLLOW-UP OF THE DARC BIRTH COHORT

    Ph.d. afhandling, læge Henrik Fomsgaard Kjær, Syddansk Universitet Odense, 2008.

      EOSINOPHIL SPISERØRS KATAR

    Ph.d. afhandling, læge Kasper Dalby, Syddansk Universitet.

      AIRWAY BACTERIA, EARLY CORTICOSTEROID PROPHYLAXIS AND WHEEZE IN YOUNG CHILDREN

    Ph.d. afhandling, læge Mette Hermansen, Københavns Universitet.

2006

     LUNG FUNCTION AND BRONCHIAL RESPONSIVENESS IN YOUNG CHILDREN

    Doktorafhandling, overlæge Kim Gjerum Nielsen, Københavns Universitet, 2006.

2005

     RISK FACTORS FOR SEVERE RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS INFECTION

    Ph.d. afhandling, læge Lone Graff Stensballe, Københavns Universitet, 2005.

     THE INHERITANCE OF TYPE I ALLERGY

    Ph.d. afhandling, læge Annette Haagerup.

     HIGH FREQUENCY SKIN ULTRASOUND AND KNEMOMETRY IN CHILDREN AND KNEMOME-TRY IN CHILDREN TREATED WITH GLUCOCORTICOIDS

    Ph.d. afhandling, læge Anders Jørgen Schou.

     CULTURED HUMAN MAST CELLS

    Ph.d. afhandling, læge Christine Dahl.

     MYCOPLASMA PNEUMONIAE INFECTION IN EARLY CHILDHOOD. DISEASE PRESENTATION AND LONG-TERM EFFECT ON LUNG FUNCTION

    Ph.d. afhandling, læge Birgitte Boysen Kjær.

     INFLAMMATORY MEDIATORS IN INFANTS INFECTED WITH RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV)

    Ph.d. afhandling, læge Morten Breindahl.

     GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND COW´S MILK HYPERSENSITIVITY IN INFANTS AND CHILDREN

    Ph.d. afhandling, læge Rasmus Gaardskær Nielsen.

2004

     PREVENTION OF ALLERGIC DISESASE IN CHILDHOOD: CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF PRIMARY AND SECONDARY ALLERGY PREVENTION

    Doktorafhandling, overlæge Susanne Halken.

     ENVIRONMENTAL FACTORS AND ATOPIC PREDISPOSITION AS PREDICTORS FOR THE DE-VOLEPMENT OF ASTHMA, RHINOCONJUNCTIVITIS AND OTHER ATOPIC DISEASES OF THE MUCOUS MEMBRANES IN CHILDHOOD

    Ph.d. afhandling, læge Lene Anette Norberg.

     SMOKING AND ALLERGY

    Ph.d. afhandling, læge Anne Estmann Christensen.

     HYPPIGHED AF FØDEVAREALLERGI HOS BØRN

    Ph.d. afhandling, læge Morten Østerballe.

     LUNG FUNCTION IN INFANTS

    Ph.d. afhandling, læge Lotte Loland.

     A POPULATION-BASED SURVEY OF ASTHMA IN 5-YEAR OLD DANISH CHILDREN     Ph.d. afhandling, læge Christian Hermann.