Velkommen til DSPAP – Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

  • Forside
  • Velkommen til DSPAP – Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi


UDSKUDT: Årsmøde den 21-22 januar 2022 på Kolding Fjord udskydes til den 17-18 juni 2022

Program årsmødet 2022

DSPAP bestyrelse

DSPAP er en videnskabelig forening, hvis formål er at fremme uddannelse, forskning og udvikling af basal og anvendt pædiatrisk allergologi og pulmonologi, og arrangere videnskabelige møder/efteruddannelsesmøder.

Læger med relation til, og interesse for, specialet kan optages som medlemmer i foreningen.

DSPAP samarbejder med følgende aktører:

Årsmødet 2020 var sponseret af følgende aktører:

Guldsponsorer


Sølvsponsorer