Foreningen

DSPAP tegnes af bestyrelsen:

Formand: Klaus Bønnelykke, overlæge, PhD, klinisk forskningslektor

COPSAC

kb@copsac.com

Næstformand: Signe Voss Vahlkvist afdelingslæge, ph.d.

Pædiatrisk afdeling, Kolding sygehus og Allergicenteret OUH

signevv@gmail.com 

Kasserer: Kent Green 1. reservelæge, ph.d.

Børneafdelingen Nordsjællands Hospital, Hillerød (pr. 1. oktober 2017)

kentgreen@dadlnet.dk

Sekretær: Lisbeth Kruse, afdelingslæge, ph.d.

Børneafdelingen, Ålborg sygehus

lvkruse@dadlnet.dk

Menigt medlem: Lone Agertoft, Overlæge,

HC.Andersens børnehospital, Odense.

Lone.Agertoft@rsyd.dk

Suppleant: Nina Viskum Hogaard, Reservelæge, PhD

Børn og Unge

Aarhus Universitetshospital

Suppleant: Anette Flugt, Overlæge

Børneafdelingen

Regionshospitalet Herning

anette.flugt@vest.rm.dk

Revisorer:

Katrin Dahl, Overlæge,

Børneafdelingen, Nordsjællands hospital

Ida Damgaard, afdelingslæge,

børneafdelingen, Herlev sygehus