Medlemskab

Læger med relation til og interesse for specialet er velkomne som medlemmer af Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi.

Kontingentet er pt. på 450 kr. for speciallæger og 100 kr. for ikke-speciallæger. Medlemmer over 70 år er kontingentfrie. Kontingentet opkræves en gang årligt.

Hvis du vil være medlem af DSPAP foregår dette via indmeldelsesproceduren på laeger.dk: Min side -> Dit medlemsskab -> Videnskabelige Selskaber (Venstre sidemenu) -> Søg på DSF Pæd.Allergologi og Pulmonologi -> TRYK på Indmeldelse HER

Er du stud. med. og ønsker at blive medlem: klik her. Ved spørgsmål eller kommentarer kan vores sekretær kontaktes på email ved at klikke her.